Jít zpět na novinky

Společnost Mail Step a.s. zahajuje projekt na podporu age managementu

9.7.2024
Společnost Mail Step a.s. zahajuje projekt na podporu age managementu

S radostí oznamujeme zahájení nového projektu s názvem „Koncepce age managementu jako efektivní opatření ve společnosti Mail Step a.s.“ Tento ambiciózní projekt, který nese registrační číslo CZ.03.01.03/00/22_035/0001899, bude realizován v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2026 a je spolufinancován Evropskou unií.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšit komunikaci a spolupráci v našem pracovním týmu, zvýšit kompetence zaměstnanců a také zlepšit pracovní podmínky a spokojenost všech členů týmu. Věříme, že tyto změny povedou ke zvýšení efektivity a celkové pohody na pracovišti.

Jaka jsou naší hlavní klíčové aktivity v rámci tohohle projektu?
 

V rámci projektu se zaměříme na několik klíčových aktivit:

1. Externí a interní vzdělávání – Poskytování školení a seminářů zaměřených na rozvoj dovedností a znalostí zaměstnanců všech věkových kategorií.

2. Činnost realizačního týmu – Do projektu se zapojí specializovaný realizační tým, který bude zahrnovat zpracovatele strategie, garanta projektu a koordinátora cílové skupiny. Tento tým bude hrát klíčovou roli při tvorbě a implementaci strategie age managementu.

3. Pořízení ergonomických pomůcek – Investice do ergonomických pomůcek, které zlepší pracovní podmínky a přispějí k prevenci zdravotních problémů spojených s pracovním prostředím.

Jaká budou výstupy projektu?

Jedním z hlavních výstupů projektu bude koncepce strategie age managementu, kterou vypracuje realizační tým. Tato strategie umožní přizpůsobení vybraných činností personálního řízení věkové struktuře zaměstnanců, což povede k lepšímu využití potenciálu všech členů týmu bez ohledu na věk. 

Závěr

Věříme, že tento projekt přinese významné pozitivní změny do naší společnosti a pomůže nám vytvořit harmonické a efektivní pracovní prostředí. Děkujeme Evropské unii za finanční podporu a všem zaměstnancům za jejich úsilí a spolupráci při realizaci tohoto projektu.

Sledujte naše webové stránky a sociální sítě pro další informace a aktualizace o průběhu projektu.

Zavřít článek

Chcete se i vy zbavit

starostí s logistikou?

Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku. Rádi vám ukážeme náš sklad a vysvětlíme, jak funguje celý proces napojení. Zbavte se starostí s logistikou ještě dnes.
Získat nabídku